Verselemzések válogatott bibliográfiája
1945-2010Keresés
Művelet:
E-könyvtár:
Dokumentumtipus:
Keresés hatásköre:
Formátum:
Megjelenítés:
 
     

 


A bibliográfia nyomtatásban először 1974-ben jelent meg, majd 1977-ben, ezt követően 1984-ben, 1989-ben, legutóbb 2009-ben. Az évek során könyvtárunk számos munkatársa foglalkozott az anyaggyűjtéssel, összeállítással, kiadással.
A gyűjtés elvei nem sokat változtak. Elsősorban a könyvtár állományában meglévő könyveket és folyóiratokat nézzük át és ezekből gyűjtjük ki az elemzéseket, tanulmányokat.
A vers fogalmát oly módon próbáljuk értelmezni, ahogy az elemzők. Verses regény, versciklus, prózavers, elbeszélő költemény és eposz is bekerül a válogatásba. Kimaradnak viszont az ún. drámai költemények (pl. Vörösmarty Csongor és Tündéje), vagy a versben írt drámák (pl. Moliére művei).
A gyűjtemény 2000-től a Textlib könyvtári adatbázisban folyamatosan épül. Visszamenőlegesen beépítve az adatbázisba a nyomtatott bibliográfiákat is, az 1945-től napjainkig megjelent magyar nyelvű kiadványokat dolgozza fel, több mint 8000 elemzés leírását tartalmazza, állandóan bővül.
Az adatbázis hasznos segédeszköze a középiskolai, egyetemi, főiskolai diákoknak és tanároknak, könyvtárosoknak, irodalomtörténészeknek és minden verskedvelő, műelemzések iránt érdeklődő olvasónak.

József Attila Megyei Könyvtár - Tatabánya
TextLib WWW - InfoKer Szövetkezet

[HIBAJELZÉS]